Het gemengd Barbarakoor werd in 1973 onder impuls en onder leiding van kruisheer Bert Graus opgericht. Het koor bestond aanvankelijk uit leken en kruisheren. In 1982 werd de fakkel doorgegeven aan Magda Uten die in 2000 een bekwaam koor doorgaf aan Trix Claeys, onze huidige dirigente. Intussen is het koor uitgegroeid tot een gewaardeerd meerstemmig gemengd koor.
Na de door corona opgelegde zwijgplicht is het Barbarakoor vol enthousiasme opnieuw aan het repeteren geslagen en nam het deel aan de korenfestivals ‘Aarschot Volkoren’ en ‘LeuvenbeKOORt’.


Trix studeerde Muziekwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven en behaalde de regeringsmedaille voor gitaar aan het Leuvens Conservatorium.

Zij gaf muziekles aan toekomstige kleuteronderwijzer(s)essen aan de Katholieke Hogeschool Leuven, thans “University College Leuven Limburg” (UCLL)  ‘Departement Lerarenopleiding Diest’.


Van kindsbeen af zong ze in verschillende koren en ensembles. Zo was zij vele jaren alt bij de ‘Bob Boon Singers’.
Zij leidde 30 jaar het Diestse kinderkoor ‘de Diesteltjes’ dat zij in 1989 opgericht had.